VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Địa chỉ: Số 1 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội